Stal Blockeel bereidt zich voor op het winterseizoen

Met moedernatuur als partner oogsten wij de voorbije weken het winter rantsoen voor onze dieren.